CIDB (Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia)

JENIS JENIS PERMOHONAN 

1. Pendaftaran Kontraktor Tempatan:

i) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

– Baru, Pembaharuan, Pendaftaran Semula dan Perubahan gred/ Tambah Kategori/Tambah pengkhususan.

ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

– Baru, Pembaharuan, Pendaftaran Semula dan Perubahan gred / Tambah Kategori.